หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
Ministry of Culture Thailand
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
ปลูกฝังคุณธรรม นำพาชีวิต สร้างสำนึกแห่งจิต สู่ความคิดเยาวชนไทย

วันที่ 18 ต.ค. 2554
 
     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผอ.ศูนย์คุณธรรม นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ครู อาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม ภายใต้โครงการ " ปลูกฝังคุณธรรม นำพาชีวิต สร้างสำนึกแห่งจิต สู่ความคิดเยาวชนไทย ” เพื่อให้ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้สามารถนำความเกี่บวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนหรือสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมในตนเองต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400